11. november 2017 - 13:00 inntil 14:00
Del det på:

Lørdagsuniversitetet:Hvorfor er noen pasienter viktigere? | KulturHuset i Tromsø | laurdag, 11. november 2017

Hva bør være avgjørende når helsevesenet prioriterer mellom ulike pasientgrupper? Det er bred enighet om hvilke verdisyn som skal ligge til grunn, men hva dreier dette seg om?

Spørsmål om prioritering i helsevesenet har hatt fornyet oppmerksomhet de siste årene. Et regjeringsoppnevnt utvalg kom med forslag til noen overordnede kriterier før stortingsmeldingen Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering ble lagt fram i fjor. Det synes å være bred enighet om hva som skal være avgjørende i valg mellom ulike tjenestetilbud for ulike pasientgrupper.

Denne lørdagen vil professor Jan Abel Olsen drøfte begrunnelsene for de tre kriteriene: helsegevinst, ressurser og alvorlighetsgrad, og deretter forklare hvordan de kan måles i praksis. Jan Abel var medlem i prioriteringsutvalget. Han har forsket og undervist om disse temaene halve livet sitt, og burde derfor etter hvert begynne å finne noen meningsfulle svar (håper han).