27. oktober 2020 - 9:00
UiS-IKT // Kurs & Kompetanse, Stavanger
Del det på:

Prince2® Practitioner kurs | tysdag, 27. oktober 2020

Lær å styre og lede et prosjekt basert på PRINCE2 ® beste praksis. PRINCE2® (Projects IN Controlled Environments 2) er en internasjonalt anerkjent metode og sertifisering i prosjektledelse.Kursets formål

Lær å styre og lede et prosjekt basert på PRINCE2® beste praksis.Hvem bør delta?

Kurset forutsetter at en har gjennomført PRINCE2® Foundation.Kurset passer for prosjektledere, rådgivere og andre som har sentrale roller i et prosjekt.Faglige kvalifikasjoner

PRINCE2® Practitioner CertificateEksamen er en 2,5 timers scenariobasert åpen bok. Eksamen bestående av 8 spørsmål, hvert spørsmål inneholder flere underspørsmål. Hver av de åtte spørsmålene er verdt 10 poeng, noe som gir maksimalt 80 poeng.

For å bestå må kandidaten oppnå minst 55% (44 poeng).LæringsmålForstå sammenhenger mellom prosesser, temaer, prinsipper og produkter, og kunne bruke denne forståelsen i en gitt prosjekt scenario

Forstå prosessene og temaene i PRINCE2®, og hva som ligger til grunn for disse

Vise hvordan en kan bruke PRINCE2® til styring og administrasjon av et prosjekt

Vise hvordan en kan bruk og skreddersy PRINCE2® for å møte behovene i et spesifikk prosjektet scenario og ulike prosjekt omstendigheter

Beskrive produkter er inn- eller utdata fra de syv prosesser

Beskrive formålet, og det sentrale innholdet, av de sentrale produkter

Beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelse i et prosjekt

Beskrive ansvar og myndighet til de som er involvert i prosjektet

DokumentasjoneDokumentasjon via webportal

PRINCE2® System i web (html) format via egen PC/Server (Practitioner) - lastes ned fra education-portal

Pris: 16.250 kroner inkludert lunsj og kursdokumentasjonPrince2® kursene gjennomføres i samarbeid med Sopra Steria.UiS-IKT tilbyr sertifiseringer for kursene ved vårt autoriserte testsenter PeopleCert i forbindelse med kurs som gjennomføres ved Universitetet i Stavanger.Meld deg på kurset i vår kurskalender her: https://www.kursguiden.no/coursemodule/?id=419&idTag=28&idCourse=23760&idInstance=12727461