01. september 2020 - 9:00
UiS-IKT // Kurs & Kompetanse, Stavanger
Del det på:

Prince2® Foundation kurs | tysdag, 01. september 2020

Kursets formål

Foundation-kurset gir kandidatene en detaljert kunnskap om prosessene, temaene og prinsippene.Kandidaten vil etter avsluttet kurs ha fått en god forståelse for hvilke roller og hvilke aktiviteter som inngår i et prosjekt.Hvem bør delta?

Kurset passer for alle som arbeider i prosjekter og som ønsker kunnskap om beste praksis i prosjektmetodikk.Faglige kvalifikasjoner

PRINCE2® Foundation Certificate.Læringsmål

Lær hvordan en bruker de viktigste begrepene innenfor PRINCE2® metodenLær å styre et prosjekt

Lær å delta effektivt i et prosjekt i samsvar med PRINCE2® metoden

Lær å beskrive formål og innhold i alle roller, de syv temaene, de syv prosesser og delprosesser, og de syv prinsippene

Lær om inn- og utdata fra prosessene

Lær hensikt og målsetninger med de mest sentrale produktene

Lær å beskrive forholdet mellom prosesser, leveranser, roller og ledelsesdimensjonen i et prosjekt

PRINCE2 ® er en prosessbasert tilnærming for prosjektledelse som gir en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. PRINCE2® er et anerkjent internasjonalt rammeverk og har blitt en de facto standard for prosjektledelse. PRINCE2® er i samme familie som ITIL® beste praksis og bruker i stor grad samme anerkjente prosesstilnærming der en identifiserer aktiviteter, inn- og ut-data, roller og resultater. Metoden inneholder syv prosesser, sju temaer og syv prinsipper som er sentrale for å kjøre et prosjekt.Kurset leveres med:eKurs

eDokumentasjon via webportal

Boken Managing Successful Projects with PRINCE2™ 5th edition

PRINCE2® System i web (html) format via portal

eKurset og sertifiseringstesten gjennomføres på engelsk.

Vi leverer som en del av kursopplegget også med et komplett system i web-format (html) som inneholder alle PRINCE2® prosesser og maler. Systemet kan brukes i kurset for å praktisere faget i et systemmessig perspektiv. Her vil en se sammenhengen mellom prosessene, aktivitetene, rollene og hvilke maler som bør brukes.Brukernavn og passord gis ved kursstart.Pris: 15.950 kroner inkludert lunsj og kursdokumentasjon.Prince2® kursene gjennomføres i samarbeid med Sopra Steria.UiS-IKT tilbyr sertifiseringer for kursene ved vårt autoriserte testsenter PeopleCert i forbindelse med kurs som gjennomføres ved Universitetet i Stavanger.Meld deg på i vår kurskalender her: https://www.kursguiden.no/coursemodule/?id=419&idTag=28&idCourse=23759&idInstance=12727456Kontakt oss:

e-post: email

Tlf: 51 83 10 73