18. oktober 2019 - 8:00 inntil 15:00
Del det på:

AHLR fagdag 2019 | SAFER | fredag, 18. oktober 2019

Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Legevakt og SAFER inviterer til AHLR fagdag for ressurspersoner og instruktører. Samlingen fokuserer på AHLR rettet mot teamledere, undervisere og andre nøkkelpersoner som behandler pasienter med hjertestans. Fagdagen er NRR-godkjent instruktørsamling og derfor tellende som vedlikehold av godkjenning for instruktører og hovedinstruktører.
Målgruppe: Spydspisser innen fagutvikling og behandling på, SUS, Stavanger Legevakt, UiS, Safer og NRR instruktører
Sted: SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
Preliminært program (Med forbehold om mindre endringer)0800 – 0830Registrering0830 – 0845    Åpning    (Eldar Søreide, Fagdirektør Helse Stavanger)0845 – 0930    PEA, så lett men likevel så vanskelig (Ola Grude, LiS Anestesi, Sykehuset Levanger)0930 – 1000    PCI & ECMO (Alf Inge Larsen, Seksjonsoverlege Kardiolab, SUS)1000 – 1015    Pause1015 – 1045    Impella og Lucas (Christian Christensen, Intensivsykepleier, SUS)1045 – 1115    Paneldebatt: Meet the experts                        Ola Grude, Alf Inge Larsen, Christian Christensen,Conrad Bjørshol og Eirik Illguth1115 – 1200    Lunsj1200 – 1230    Stans i Rogaland/Nasjonalt (Karin Håland, Ambulansearbeider, SUS/ RAKOS og                        Atle Døskeland, Intensivsykepleier MIO, SUS)1230 – 1330    Paralellsesjon                        A: CPR Race og NRR-portal (Kun for NRR-godkjente instruktører) (Tor Harald Torsteinbø, SAFER)                        B: Legevaktbilen og stans (Tom Ole Dalsrud, overlege, Stavanger legevakt)                            AMK og stans (Helene Lund, Fagutviklingsykepleier AMK, SUS)1330 – 1340    Pause1340 – 1400    Medikamenter (Conrad Bjørshol, Overlege anestesi, Helse Stavanger)1400 – 1430    Hypotermi (Eirik Illguth, Paramedic, Helse Stavanger)1430 – 1445    Avslutning

Kontakt Stian Bergby (stian.bergby@sus.no) eller Liv Norland (liv.norland@safer.net) ved spørsmål