20. august 2019 - 8:00 inntil 10:00
Del det på:

Buss i Teslafeltet? | Pakkhuset Oslo | tysdag, 20. august 2019

Urbaniseringen og endrede handlemønster begynner for alvor å endre på hvordan vi bor og beveger oss, og samtidig stiller samfunnet strengere krav til klimagassutslipp, luftkvalitet og menneskelig helse og sikkerhet. Hva skjer når transportmidler går fra å være en eiendel til en leiendel, mobilitet fra å handle om fremkommelighet til å handle om personlighet og bussfeltene fra å være kollektiv- til å bli selektivfelt?Paradoksene blir flere og tydeligere og det finnes nå et unikt spillerom til å påvirke og styre hvordan vi skal bevege oss for å bo og leve best mulig i byen. I Floke tar vi utgangspunkt i det beste for å skape det neste. Q-Free, NAF, Transportøkonomisk institutt og Æra har gått sammen for å definere Mobilitetsfloken. Vi inviterer aktører på tvers av verdikjede og sektor til å delta i innovasjonsprosessen som har oppstart september 2019, og hvor et spekter av Norges fremste mobilitetsaktører den 29.april 2020 vil presentere nye svar på vår tids mobilitetsfloke. Velkommen til frokostseminar hvor vi belyser temaet fra ulike perspektiv og forteller mer om en av vårt tids mest markedsorienterte og samhandlende innovasjonsreiser.
Program med innleggsholdere deles primo august. 
Illustrasjon: Statens Vegvesen, Bane NOR, Ruter.