22. september 2017 - 14:00 inntil 17:00
Del det på:

Sounds of the city – seminar med Jana Winderen og Chris Watson | The Munch Museum | fredag, 22. september 2017

Oslo har et sammensatt lydlandskap – hva er din favorittlyd i byen?
Hva kan vi lære om byene våre ved å lytte? Bli bedre kjent med kunstprosjektene til Jana Winderen og Chris Watson i seminaret "Sounds of the City".

Chris Watson fremfører lydinstallasjonen "Inside the Circle of Fire: A Sheffield Sound Map", og Jana Winderen presenterer eksempler på sine lydopptak av fisk, sel, krepsdyr og insekter under vann, og ultralydopptak av rotter og flaggermus. Hun vil også spille utdrag fra noen av sine flerkanals komposisjoner. Seminaret avsluttes med en samtale mellom Winderen og Watson, som åpner opp for spørsmål fra salen.

Seminaret vil foregå på engelsk. Det er gratis å delta og alle får utdelt publikasjonen "Jana Winderen, Rats – Secret Soundscapes of the City". Innslipp i salen på Munchmuseet fra kl. 13.30.

"Sounds of the City" arrangeres i forbindelse med Jana Winderen sitt nyeste prosjekt "Rats – byens hemmelige lydlandskap", et lydverk under brua ved Trelastgata 1 i Bjørvika, som er en del av Munchmuseet i bevegelse. Winderens prosjekt er et samarbeid mellom Munchmuseet og nyMusikk.
--------------------------------------------------------
Om bidragsyterne:
Chris Watson er en pioner innen feltopptak av dyrelyder, ulike habitat og miljøer over hele verden. I sitt arbeid med naturdokumentarer har han vært lydmann for David Attenboroughs TV-program Life og BBC-serien Frozen Planet.

Den Oslo-baserte kunstneren Jana Winderen er internasjonalt anerkjent for sine komposisjoner basert på lydopptak under vann, presentert i form av flerkanals lydinstallasjoner, konserter og utgivelser.

Samtalen modereres av kuratorene for prosjektet "Rats – byen hemmelige lydlandskap": Anne Hilde Neset, tidligere kunstnerisk leder for nyMusikk, og Natalie Hope O’Donnell, kurator for Munchmuseet i bevegelse.

Les mer:
http://munchmuseet.no/arrangementer/munchmuseet-i-bevegelse-seminar-med-jana-winderen

Foto: Anne Valeur
---------------------------------------------------------
Oslo has a diverse soundscape – what’s your favourite sound in the city? What can we learn about our cities by listening? Get to know Jana Winderen and Chris Watson’s artistic practices through the seminar Sounds of the City.

Chris Watson will be presenting the sound installation "Inside the Circle of Fire: A Sheffield Sound Map", and Jana Winderen will be giving an introduction to her work with examples from her recordings of fish, seals, crustaceans and insects under water, and ultrasound recordings of bats and rats. The seminar will culminate in a conversation between Winderen and Watson, opening the discussion up to the audience.

The seminar will be held in English. It is free to attend, and everyone will receive a complimentary copy of the publication "Jana Winderen, Rats – Secret Soundscapes of the City". Entry to the Munch Museum from kl. 13.30.

"Sounds of the City" is held in connection with Jana Winderen’s most recent project "Rats – Secret Soundscapes of the City", a sound installation under the bridge in Trelastgata 1 in Bjørvika. Winderen’s project is part of a collaboration between the Munch Museum and nyMusikk.
---------------------------------------------------------
About the speakers:
Chris Watson is a pioneer in the recording of sounds of animals, habitats and atmospheres from around the world. His television work includes David Attenborough’s Life series and the BBC series Frozen Planet.

Oslo-based artist Jana Winderen is internationally renowned for her compositions based on sound recordings under water, presented in the form of multi-channel sound installations, concerts and audio-visual releases.

The conversation will be moderated by the curators of the project "Rats – Secret Soundscapes of the City": Anne Hilde Neset, former artistic director of nyMusikk, and Natalie Hope O’Donnell, curator for Munchmuseet on the Move.

Further reading: http://munchmuseet.no/en/events/munchmuseet-i-bevegelse-seminar-med-jana-winderen