04. desember 2017 - 18:00 inntil 21:00
Del det på:

Solidaritetsseminar: Hvordan blir bistand best mulig? | Kristne Arbeidere | måndag, 04. desember 2017

Hvordan blir bistanden mest verdifull?
Målet vårt er ikke å problematisere bistand som sådan, vi ønsker oss med dette seminaret er en diskusjon med utgangspunkt i de erfaringer vi til nå har gjort oss på bistandsområdet, om hvordan bistanden blir mest verdifull. Hva er det som faktisk bidrar til på kort og lang sikt til både å lindre nød og lang og skape en mer rettferdig verden? Kort sagt: hvordan bruker vi bistandspengene best?

Vi har invitert
Lisa Sivertsen fra Kirkens nødhjelp
Mathias Slettholm, Kristelig Folkepartis Ungdom
Eivind Vad Peterson, Arbeiderpartiet, rådgiver for Anniken Huitfeldt

Blant de temaene vi vil berøre på seminaret og som vi har utfordret våre innledere til å reflektere rundt er:

Hvordan kan vi faktisk hjelpe fattige land til å hjelpe seg selv?
Norge som humanitær stormakt - hva betyr det? Sender vi feltsykehus, jagerfly eller fredskorpset?

Hvordan bør NORAD velge ut sine prosjekter?

Bør vi ha en nasjonal bistandsorganisasjon - eller skal vi heller gi penger til sosiale entreprenører og internasjonale organisasjoner?

Hvordan sikre et godt styresett og arbeide for å bekjempe korrupsjon?

U-landene er fortsatt fattige: Hva har vi gjort feil - og hvilke feil ligger vi an til å gjøre nå?

Hvorfor kommer det en stor flyktningebølge i en tid hvor verden er fredeligere enn nesten noen gang før?

Hva betyr det egentlig å hjelpe folk "der de er"?

Er det riktig å bruke bistandsmidler på flyktninger som kommer hit til
landet?
Hvem trenger aller mest vår hjelp akkurat nå? Hvordan kan og bør de hjelpes?

Prioriteres det riktig mellom nødhjelp og langsiktig bistand?

Som alltid skriver vi en kronikk etter seminaret, hvor elementer til en ny og forbedret politikk på området vil berøres? Enten du bare vil være med og lære mer eller vil være med og utforme framtidas politikk på dette feltet er du hjertelig velkommen!

Vi møtes som alltid i Aps gamle sentralstyrerom Gerhardsen i 5 etasje i Folketeaterbygningen og serverer kaffe og litt å **** i til alle som kommer.
kommentarer
Ingen kommentarer enda.