15. februar 2018 - 18:00 inntil 20:30
Del det på:

Manthey Kula + Norell/Rodhe | Oslo Arkitektforening | torsdag, 15. februar 2018

Velkommen til å dele en kveld med Manthey Kula og Norell / Rodhe på Oslo Arkitektforening!

Oslo-baserte Manthey Kula, grunnlagt av Beate Hølmebakk og Per Tamsen, har blitt kjent for sine vakre og sofistikerte strukturer samt sterke arkitektoniske ideer.
Kontoret forener formal autonomi med en poetisk forbindelse til territoriet, basert på en forsiktig balanse mellom sted og uttrykksfull bruk av struktur.
Deres elegante verk dekker profane og infrastrukturelle oppgaver som fergeterminaler, toaletter og et vannkraftverk, samt utstillingsdesign og skulpturelle prosjekter.Norell / Rodhe er et Stockholmbasert arkitekturstudio grunnlagt av Daniel Norell og Einar Rodhe. Studioet ser arkitektur som en kulturell praksis, og hvert prosjekt - fra offentlige bygninger og boliger til installasjoner og midlertidige strukturer - søker å utvide historier og inngå samtaler med byen og dens innbyggere. Gjennom vinnende konkurransebidrag som til det nye H C Andersens Museum i Odense, og gjennom deltagelse i utstillinger og publikasjoner, har studioet blitt en fremvoksende stemme i en internasjonal samtale om arkitektur.Presentasjonene vil bli fulgt av en samtale med Luis Callejas, grunnlegger av LCLA Office og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Oslo Arkitektforening - Josefine gate 34 - torsdag 15. februar kl. 18 til 20.30

Welcome to share an evening with Manthey Kula and Norell/Rodhe at Oslo Arkitektforening!

Oslo based Manthey Kula, founded by Beate Hølmebakk and Per Tamsen has become known for their beautiful and sophisticated structures and strong architectural ideas.The office merges autonomy of form and a poetic connection with territory, based on the careful balance of site and expressive use of structure.
Their elegant works covers profane and infrastructural tasks such as ferry terminals, toilets and a hydro power station as well as exhibition design and sculpture like projects for display.


Norell/Rodhe is a Stockholm-based architecture studio founded by Daniel Norell and Einar Rodhe. The studio views architecture as a cultural practice and each project – from public buildings and housing to installations and temporary structures – seeks to unfold stories and enter into conversations with the city and its inhabitants. Through winning competition entries like the H C Andersen Museum in Odense, and through participation in exhibitions and publications, the studio has become an emerging voice in an international conversation on architecture.


The presentations will be followed by a conversation with Luis Callejas, founder of LCLA office and associate professor at Oslo School of Architecture.

Oslo Arkitektforening - Josefine gate 34 - Thursday 15 February kl. 18-20.30