08. november 2017 - 19:00 inntil 20:00
Del det på:

La oss snakke om muslimene. Bushra Ishaq og Ingeborg Eliassen | Litteraturhuset | onsdag, 08. november 2017

Frykt for og forestillinger om islam har preget offentligheten i lang tid. Men stemmer mediebildet overens med virkeligheten? Er det slik at muslimer er kvinneundertrykkende, ønsker sharialover og står for verdier som er uforenelige med demokrati?

Mens andre spør om islam i det hele tatt kan reformeres, spør forfatter og samfunnsdebattant Bushra Ishaq hva religion innebærer for muslimer i Norge i dag. Ishaq har i mange år hatt en sterk stemme i offentligheten og er blitt hedret med Fritt Ord-prisen for å være en brobygger i dagens flerkulturelle samfunn. Men hun har også møtt mye motstand som muslimsk feminist og synlig talsperson, og etter sterkt press og mye hets trakk hun seg ut av medienes søkelys.

Nå er hun tilbake, med boka som presenterer de første omfattende statistiske undersøkelsene gjort blant norske muslimer. Ett av Ishaqs mål er å gjøre bildet mer nyansert og demokratisk ved å inkludere den tause majoriteten av muslimer som ikke tar del i det offentlige ordskiftet. Ishaq forsøker også oppklare en rekke misforståelser og feilaktige oppfatninger av islam, og gir et bilde av hva hverdagsmuslimene tror på og er opptatte av.

Så hvem er de norske muslimene, og hva mener de om sin egen religion, kvinners rettigheter, innvandrerskepsis og terror? Hva er deres tanker om barnas oppvekst, livet i Norge og det å være del av et demokrati? Bushra Ishaq møter forfatter og journalist Ingeborg Eliassen til samtale om hva det vil si å være en norsk muslim.
kommentarer
  • "I den grad det finnes en myte om at norske muslimer flest er motstandere av demokrati, støtter terror eller ønsker rene sharialover, bør den avlives," skriver Andreas Slettholm i Aftenposten. Hør mer om funnene fra spørreundersøkelsen blant norske muslimer i Bushra Ishaqs ferske bok når hun besøker Litteraturhuset i morgen kveld.
  • Hva vet vi egentlig om norske muslimers holdninger? Hva mener de om kvinners rettigheter? Hvor viktig er det å følge sharia? Opplever de at islam tillater vold og terror? Svarene får vi i Bushra Ishaqs nye bok, "Hvem snakker for oss?" I morgen kommer Ishaq til Litteraturhuset for å fortelle om spørreundersøkelsen og boka, om funnene og hva de betyr.
  • "Forståelsen og innsikten om ulike religioner er ikke stor i det sekulære Norge. Islam er intet unntak. Det betyr at de som sprer biter av sannheten, halvsannheter eller fortegnelser har gode forhold. Ishaqs bok er derfor viktig for folkeopplysningen og en motvekt mot alle dem som fortegner islam," skriver Ervin Kohn fra Det mosaiske trossamfunn.
  • Bushra Ishaq har gitt fra seg et kampskrift for toleranse og saklighet i debatten om innvandring og integrering av muslimer i vestlige samfunn, skriver NRKs anmelder. På onsdag kommer hun til Litteraturhuset for å snakke om boka "Hvem snakker for oss?" i samtale med Ingeborg Eliassen.
  • "Boka har potensial til å endre debatten om islam i Norge," skriver Martine Aurdal i Dagbladet. 8. november kommer Bushra Ishaq til Litteraturhuset.
  • Noman Mubashir har lagd en uhøytidelig brukerguide til norske muslimer. Den litt mer seriøse samtalen tar vi 8. november, når Bushra Ishaq møter Ingeborg Eliassen til samtale. Ishaq har gjennomført den første omfattende statistiske undersøkelsen blant norske muslimer. Et viktig utgangspunkt i en samfunnsdebatt som ofte preges av forenklinger og fordommer.