08. november 2017 - 19:00 inntil 20:00
Del det på:

La oss snakke om muslimene. Bushra Ishaq og Ingeborg Eliassen | Litteraturhuset | onsdag, 08. november 2017

Frykt for og forestillinger om islam har preget offentligheten i lang tid. Men stemmer mediebildet overens med virkeligheten? Er det slik at muslimer er kvinneundertrykkende, ønsker sharialover og står for verdier som er uforenelige med demokrati?

Mens andre spør om islam i det hele tatt kan reformeres, spør forfatter og samfunnsdebattant Bushra Ishaq hva religion innebærer for muslimer i Norge i dag. Ishaq har i mange år hatt en sterk stemme i offentligheten og er blitt hedret med Fritt Ord-prisen for å være en brobygger i dagens flerkulturelle samfunn. Men hun har også møtt mye motstand som muslimsk feminist og synlig talsperson, og etter sterkt press og mye hets trakk hun seg ut av medienes søkelys.

Nå er hun tilbake, med boka som presenterer de første omfattende statistiske undersøkelsene gjort blant norske muslimer. Ett av Ishaqs mål er å gjøre bildet mer nyansert og demokratisk ved å inkludere den tause majoriteten av muslimer som ikke tar del i det offentlige ordskiftet. Ishaq forsøker også oppklare en rekke misforståelser og feilaktige oppfatninger av islam, og gir et bilde av hva hverdagsmuslimene tror på og er opptatte av.

Så hvem er de norske muslimene, og hva mener de om sin egen religion, kvinners rettigheter, innvandrerskepsis og terror? Hva er deres tanker om barnas oppvekst, livet i Norge og det å være del av et demokrati? Bushra Ishaq møter forfatter og journalist Ingeborg Eliassen til samtale om hva det vil si å være en norsk muslim.