26. februar 2018 - 8:30
Del det på:

Kurs Direkte Tilgang Kristiansand | Kristiansand | måndag, 26. februar 2018

NFF Region Sør-Øst har sammen med NFFs faggruppe for manuellterapi gleden av å invitere til kurs i direkte tilgang for fysioterapeuter.

Sett av dagene 26.-27 februar, kl. 09:00 - 16:00 begge dager. Max 40 deltagere, så her er det først til mølla som gjelder.

Fra 1. januar 2018 vil det ikke lenger være behov forhenvisning fra lege for at pasienten skal kunne utløse refusjon fra kan gå direkte til fysioterapeuten - dette benevnes direkte tilgang.

Kursholdere fra NFFs faggruppe for manuellterapi bidrar medsin kompetanse, og deler sine erfaringer fra rollen som primærkontakter ihelsetjenesten. Målgruppen er fysioterapeuter som ønsker oppdatering ogkompetanseheving knyttet til ansvaret som følger med direkte tilgang.

Tema på kurset er:

- Differensialdiagnostikk -røde flagg og viktige forskjelleri symptombilde

- Kartlegging av risikopasienter

- Epikriseskriving og journalføring - kommunikasjon medannet personell

- Anamnese, smerteanamnese, klinisk resonnering

- Case og praksisVelkommen på kurs i Kristiansand!