18. september 2017 - 13:30 inntil 19:30
Del det på:

Konferanse: Fra Norsk Data til disruptiv teknologi | Teknisk museum | måndag, 18. september 2017

ER DU INTERESSERT i hva Microsoft, IBM, Opera, BI, Disruptive Technologies, Blueye, Innovasjon Norge m/flere tenker rundt vår teknologiske fremtid?

Da bør du sette av tiden til denne konferansen i anledning NORSK DATAs 50-års jubileum! Vi lover spennende innlegg og samtaler, i tillegg til anledning til å mingle med folk som deler dine interesser.

HVOR og NÅR: Teknisk museum mandag 18. september kl. 14.

Fra klokken 13:30 er det enkel servering, og seminaret avsluttes med enkel servering fra kl. 18.

Påmelding til post@tekniskmuseum.no Begrenset antall plasser. Gratis.

OBS, under konferansen kan du VINNE billetter til Aftenpostens teknologikonferanse 16. oktober, i Operaen. Der får du mer påfyll av kunnskap om teknologi, ledelse og samfunnsutvikling.

Underveis i programmet vil du høre Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge), Heidi Austlid (IKT Norge), Espen Andersen (BI), Thomas Anglero (IBM), John Henrik Andersen (Microsoft), Håkon Wium Lie (Opera), Erik Fossum Færevåg (Disruptive Technologies), Christine Spiten (Blueye), Silje Bareksten (Oslo Business Region), Rolf Skår og Lars Monrad Krohn (Norsk Data) samt museumsdirektør Hans Weinberger og førstekonservator Frode Weium fra Norsk Teknisk Museum.

Aftenpostens Veslemøy Østrem fasiliterer en samtale mellom gründerlegendene Rolf Skår og Lars Monrad Krohn, og vi vil få høre den fascinerende historien om Norsk Data, som startet i 1967. Det gir oss en fint tilbakeblikk for å se fremover.

Utgangspunktet for seminaret er spørsmålet: Hva kan vi lære av Norsk Data? Representanter for selskaper som satser på dagens lovende teknologier, vil sammen med IKT Norge og Innovasjon Norge diskutere hva historien kan lære oss om teknologibasert industriutvikling og rammebetingelser. Du møter innledere både fra store, veletablerte konsern og gründerselskaper, som har innovative perspektiver på fremtiden.

PROGRAM
13:30 Enkel servering

INNLEDNING
14.00: Hans Weinberger, museumsdirektør: Velkommen til Teknisk museum
14.10: Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge: Neste Norsk Data
14.20: Heidi Austlid IKT Norge: rammebetingelser som kan romme et Norsk Data.

NORSK DATA - 50 ÅR SIDEN STARTEN
14.30: Espen Andersen: Norsk Datas vekst, fall og arv
15.00: Gründermøtet: Samtale mellom ND-gründerne Lars Monrad Krohn og Rolf Skår og Aftenpostens Veslemøy Østrem.
(pause)

VELETABLERT I NYE TIDER
16.00: Thomas Anglero, utviklingsdirektør IBM: Big data – Big Blue
16.20: Håkon Wium Lie (Opera ASA): Norsk kompetanse og norsk eierskap i internasjonalt selskap.

GRÜNDERHISTORIER – NESTE "NORSK DATA"
16.45: Silje Bareksten, Oslo Business Region: Å skape gründere. Oslos satsing på teknologi og næringsutvikling
17.00: Erik Fossum Færevåg, Disruptive Technologies. Sensorteknologi i nettverk – «internet of things»
17.20: Christine Spiten, Blueye: Fra maker-bevegelse til business med undervannsdrone.

DATAHISTORIE PÅ MUSEUM
17.45: Frode Weium, Norsk Teknisk Museum: Planer for en ny IKT-utstilling på Norsk Teknisk Museum

AVSLUTTENDE DISKUSJON
18.00: Oslo Business Region, IKT Norge, Innovasjon Norge, Espen Andersen BI

AVSLUTNING
18.25: Hans Weinberger, museumsdirektør Norsk Teknisk Museum
18.30: Enkel servering ved dagens data- og teleutstillinger
19.30: Slutt

Teknisk museum samarbeider med IKT Norge, Innovasjon Norge og Aftenposten om denne konferansen.

Se mer: