25. mai 2018 - 9:30 inntil 12:30
Del det på:

Bokbindkunst & dekorert papir. Bokhistorisk workshop | Nasjonalbiblioteket | fredag, 25. mai 2018

Bokbindets utforming utgjør et vesentlig estetisk og appellerende element i bokkunsten. Nasjonalbiblioteket har utviklet et norsk begrepsapparat og manualer som arbeidsstøtte til den som vil beskrive hvordan bokbind er utført.

Årets bokhistoriske workshop ser nærmere på både bokbindbeskrivelse, norsk bokkunst og dekorert papir gjennom 500 år.

Med forskningsbibliotekar Anne Eidsfelt, bok- og papirkonservator Nina Hesselberg-Wang, og papirmaker og fagbokforfatter Susanne Krausse.

Program:
09:30 Velkommen og introduksjon: Arthur Tennøe, seksjonsleder Nasjonalbiblioteket.
09:40 Presentasjon av manualer for bokbindbeskrivelse og norsk begrepsapparat: Anne Eidsfeldt, forskningsbibliotekar og Nina Hesselberg-Wang, bok- og papirkonservator, Nasjonalbiblioteket
10:00 Decorated paper – diversity and individuality: Susanne Krause, dekorert papirmaker og fagbokforfatter, Hamburg
10:45 Norges fremste bokkunstner : Nina Hesselberg-Wang, Bok- og papirkonservator
11:15 Kaffe
11:30 Fremvisning av et stort utvalg bøker fra NBs samling utstyrt med dekorert papir fra forskjellige tidsepoker og fremstilt med forskjellige teknikker.
12:30 Slutt

Workshopen er gratis og åpen for alle. Påmeldingsfrist tirsdag 22. mai. Meld deg på via denne lenken


Workshopen arrangeres i forbindelse med Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar: