24. november 2017 - 9:00 inntil 11:00
Del det på:

Bærekraftig og sirkulært forbruk i Oslo - høringsmøte | Bymiljøetaten i Oslo kommune | fredag, 24. november 2017

Bymiljøetaten inviterer til høringsmøte for "Strategi for et bærekraftig og sirkulært forbruk" i Oslo. På møtet vil strategiforslaget presenteres kort, og tiden vil benyttes til å svare på spørsmål og innspill.

Strategidokumentet sendes på høring , send en mail til dersom du ønsker å få tilsendt høringsutkastet.