Avslutningskonferanse GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) | Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet | måndag, 14. januar 2019

GoBaN er Norges største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet og vil undersøke hvordan norske barnehager påvirker barnehagebarn, hva som karakteriserer en god barnehage og hvilke faktorer som påvirker barnas sosiale og kognitive utvikling og trivsel.