14. april 2018 - 8:00
Del det på:

Distriktmesterskap 2018 :: Lørenskog | Lørenskog Hus | laurdag, 14. april 2018

Skolekorpsene i NMF Øst konkurrerer hvor de vil uavhengig av fylkestilhørighet. Påmelding:

«Det er veien fram mot konkurransen som er den viktigste, det at man selv jobber med å bli bedre. Det er alltid gøy å ha noe å strekke seg etter, og konkurranser gir muligheten til å jobbe grundigere og dypere med musikken enn det man kanskje gjør ellers.»
kommentarer
  • Infoskriv 1 er nå sendt alle påmeldte korpsene. Viktig lesning! All info legges også her: https://musikkorps.no/distriktmesterskap2018/?tab=infoskriv-reglement
  • Årvoll skoles musikkorps er påmeldt. Er ditt korps? Påmeldingsfrist i dag!
  • Vi tillater oss å minne om påmeldingsfristen, og understreker: Påmeldinger etter fristen er dessverre ikke garantert plass. Påmelding her: https://musikkorps.no/distriktmesterskap2018/
  • Påmeldingen er åpnet! Er ditt korps påmeldt? ✔️