03. januar 2039 - 15:00
Del det på:

NEI til utbygging av rullebane nr3 og fjerning av Dragracebane, Gardermoen | Gardermoen Raceway | måndag, 03. januar 2039

Hei!
Til alle motorinteresserte, det vil bli bygd ut en 3 rullebane på Gardermoen som da vil ligge akkurat der Dragracebanen ligger i dag. Jeg vil gjerne oppfordre ALLE som har vokst opp med/liker/opptrer på Gardermoen Raceway til å sette seg litt på bakbena ang det her med tanke på hvor lenge banen har eksistert og hvor mye penger og tid som har blitt brukt på banen og området rundt de siste 30 åra. De sier at banen ikke vil bli omplassert et annet sted og i tillegg vil vi som driver der fortsatt ha et sted å konkurrere om VM/NM/EM Titler osv da dette er den eneste banen i Norge med strekke på 402 meter, og flere rekorder. Takk til alle som viser interesse og tar seg tid til å lese og svare på arrangementet, Hilsen Marius Johansen.

Frykter for legendarisk fartsbane

Banerekorden er på utrolige 514 km/t – men nå frykter motorsportentusiaster at det kan gå mot en bråstopp for dragracebanen på Gardermoen. Anlegget ligger nemlig der ny rullebane nå skal planlegges.
Dragster på Gardermoen
Det ryker under dragrace-dekkene på Gardermoen. Dersom ny rullebane skal bygges, må banen rives.

– Det ville være et kjempestort nasjonalt tap om vi må legge ned. Dette er den eneste fullbanen for dragracing i landet. Det finnes noen halvbaner på 201 meter rundt omkring. Men bare denne oppfyller de internasjonale kravene om banelengde på 402 meter, sier Frode Hansen.

Gardermoen Raceway
Frode Hansen er eiendomsansvarlig for dragracebanen som strekker seg 1,2 km.
Han er en av de mange ildsjelene som har lagt ned tusenvis av dugnadstimer i anlegget.

– Selv om Gardermoen Raceway formelt sett ikke er et riksanlegg, så er det jo på sett og vis dét det er, sier Hansen, som også er eiendomsansvarlig og medlem av styret i Norsk Dragracing Gardermoen.

Han skuer bortover banen som nå er dekket av snø og is, men som i sommer var åsted for en Europeisk runde og fire nasjonale løp. Det finnes rundt 300 aktive dragrace-team i Norge.

Bygget av tyskerne under krigen
Den tyske okkupasjonsmakten etterlot seg et flyanlegg på Gardermoen – den såkalte Ringbanen, som har vært brukt til motorsport siden 1949.

Dersom ny rullebane skal bygges, må banen rives.
Siden 1983 har det vært dragrace på stedet. Avinor har syslet med planer om en utvidelse i flere år, men at reguleringsarbeidet for en rullebane øst for dagens nå starter, kommer likevel overrumplende på motorfolket.


Planområdet for ny rullebane er merket av med gul firkant (kan være noe unøyaktig). Rød strek markerer dagens dragracebane.
–Vi har konsesjon fram til 2049. Vi har jo trodd at vi ville få være her i en 15–20 år til, sier Hansen.

– For to år siden fikk vi 10 millioner kroner i tippemidler for å rehabilitere banen. Og for å få den summen måtte vi investere 30 millioner. Hvis vi skulle taksere banen nå, så er det nok verdier for 50–60 millioner kroner her.

– Vi frykter jo at mye av investeringene kan gå tapt, men håper i så fall på å få et erstatningsområde et annet sted, legger han til.

Avinor ikke erstatningspliktig
Norsk Dragracing Gardermoen (NDRG) leier baneområdet av Avinor og et grunneierlag. Avinor opplyser at avtalen med dem løper fram til 2036, og har en gjensidig oppsigelsestid på ett år. Når avtalen kan bli sagt opp er uklart.

Når dragracerne eventuelt må oppgi banen sin er ikke klart, opplyser prosjektdirektør Bent Skatvedt i Avinor.
– Det foreligger ingen konkret fremdriftsplan for et utbyggingsprosjekt av en eventuell tredje rullebane på nåværende tidspunkt. Det er derfor ikke mulig å tidfeste når det eventuelt vil være nødvendig at NDRG avslutter sin virksomhet, skriver prosjektdirektør Bent Skatvedt i en e-post til NRK.

Etter utleieavtalen har ikke Avinor erstatningsplikt for de investeringene som NDRG har lagt i dagens anlegg, opplyser han.

Rullebaneutbyggingen er ikke vedtatt av Samferdselsdepartementet, men Avinor har flere ganger omtalt at det kan være behov for en ny bane i 2030.

Ordfører krever nytt anlegg
Ordfører Tom Staahle i Ullensaker forstår motorfolkets frykt for å miste banen.

–Mange har lagt ned blod, svette og tårer i dette anlegget. Hvis en tredje rullebane skal komme, så må staten kjenne sitt ansvar og opprette et tilsvarende anlegg et annet sted, slår FrP-ordføreren fast.