21. mars 2018 - 19:00 inntil 22:00
Sortland videregårnde skole avd Kleiva
Del det på:

Vårmøte sau Vesterålen | onsdag, 21. mars 2018

Salg av kaffe og kaker mm ved Vesterålen bygdeungdomslag.

Fagprogram starter kl 19.30
• Leddbetennelse – bakgrunn, kunnskap nå og konkrete tiltak v/ spesialveterinær Vibeke Tømmerberg, Animalia
• Presentasjon av Arktisk kompetansesenter for sau (AKS) ved styret
• Handtering av medisiner ved veterinær Wenche Andersen
• Utstyr til lamminga ved veterinær Linda Mikkelsen
• Diskusjon/erfaringer lokalt: Problemer og tiltak for å forebygge tap av lam på beite ved Vibeke Tømmerberg