04. mai 2019 - 10:00
Everywhere/Over alt
Del det på:

Health/Helse -Physical/Fysisk & Mental | laurdag, 04. mai 2019

There might be important things to learn for anyone that you just havent heard yet. I`m basing the informatino here on my personal knowledge and common knowledge in our time. I´ll also post the Norwgian health authoroties recomendations here.

Det kan være viktige ting å lære for noen og en hver som du bare ikke har hørt ennå. Jeg baserer informasjonen her på min personlig tilegnede kunnskap og nå tidens kollektive kunnskap. I tillegg vil jeg poste Norske helsemyndigheters råd her.