17. februar 2070 - 12:00
Del det på:

Sammenligning av hypoteser | Lars Hilles Gate 17 | måndag, 17. februar 2070

Hypotesene som skal testes handler om hvordan det norske språk vil se ut i 2070. Om 54 år skal vi se tilbake på tekstene vi skrev i norsktimen og finne ut hvem som skrev den mest legitte teksten. Hypotesene finner dere under:

Hypotesene:
Ola:
"Norsk eksisterer ikke i 2070. **** Norge."

Ida:
"Jeg tror at i begynnelsen vil språkutviklingen være ganske lik som den som har vært de siste årene (flere ord fra andre språk). Dette vil stoppe opp veldig fort fordi det er så stor teknologisk utvikling. Etter hvert vil alt vi gjør være på norsk, og for å kommunisere med andre folk vil vi ha avanserte oversettingsmaskiner (litt som google translate) som du snakker inn i og som snakker til den du vil kommunisere med. Når dette skjer vil man ikke lenger ha bruk for fremmedspråk, og man vil bare trenge å lære ett språk. Fordi man ikke lenger vil ha bruk for fremmedspråk vil det norske språket bli eksponert for mange mindre fremmedord, og derfor vil denne utviklingen stoppe opp."

Berentine:
"med all den teknologiske utviklingen vil jeg tro at folk kommer til å klare å kommunisere bedre og lettere med hverandre enn nå. Det er ca. 6000 forskjellige språk i verden og hver dag dør et språk ut. Språkene engelsk og kinesisk er de mest snakkede og lærte språkene i verden så jeg tenker alle kommer til å lære seg det før eller siden."

Terkel:
" Jeg tror at i 2070 vil språket vårt være forenklet veldig mye. Vi ser at allerede den dag i dag har vi erstattet mange ord med uttrykk og forkortelser. Vi blir mer og mer late fordi vi får mer teknologi og jeg tror derfor også at sidemålet, nynorsk, vil være historie for lengst. Vi vil mest sannsynlig ikke ha bruk for et sidemål på denne tiden, og jeg tror heller ikke det vil eksitere like mye ”bygd” og gårder utenfor de store byene med mennesker som kan praktisere nynorsk like sterkt som vi ser i dag.
I framtiden vil vi garantert være avhengig av kutt i klimagassene for å redde planeten vår, og med mindre det vil blir oppfunnet en mer miljøvennlig måte å reise på vil man heller ikke bli like eksponert for forskjellige språk og kulturer. Derfor vil ikke språkene være i endring helle"

Linda:
"I løpet av de neste femti årene tror jeg at nynorsk vil gradvis forsvinne, ettersom færre folk bruker det i hverdagen. Engelsken vil bli brukt mye mer, og norskspråket vil inneholde mange nye ord fra andre språk som engelsk. Ungdommene vil også komme opp med mange nye ord for forskjellige ting, som de eldre ikke vil forstå. Kinesisk vil kanskje begynne å læres bort på skolen siden dette er et større språk en engelsk."

Julie:
"I løpet av de neste femti årene tror jeg at norsk vil ha tatt inn flere engelske ord, siden dette allerede blir brukt mer og mer av de yngre generasjonene, gjerne andre språk også. Jeg tror det vil være på vei mot å miste mye av det norske, jeg tror da også at det nynorske skriftspråket vil dø mer og mer bort og sakte forsvinne helt. Jeg tror også det vil bli lært vekk kinesisk på skolene, ettersom dette er det største språket og er veldig i nyttig i forhold til handel."

Theresa:
"Jeg tror at i 2070 vil skriftspråket være ganske likt det vi har i dag, men måten vi sier ting på vil forandre seg. Vi vil få inn mange ny ord fra andre språk og dette vil påvirke språket vårt på flere måter. Jeg tror nynorsken er borte og vi har kun et skriftspråk igjen som da ligner på bokmål. Vi ser at det norske språket har endret seg gjennom tiden og jeg tviler sterk på at det kommer til å slutte. Generasjoner endrer på måten ting blir sagt og skrevet på og dette har stor innvirkning på språket vårt. "

Rikke:
"I starten vil det ikke skje så mye tydelige endringer men over lengre tid vil nok nynorsken gli vekk siden flere og flere blir skjøvet mot bokmål. Bokmålet vil også gradvis endres og bli veldig påvirket av engelsk.skriftspråket vil endres å bli mer og mer som det vi snakker"