10. juni 2020 - 23:58 inntil 23:59
Fadderullan Bergen, Bergen
Del det på:

Fadderullan Bergen rekrutterer Faddere // Recruits Buddies | onsdag, 10. juni 2020

PS, English will follow.Endelig er fadderrekruteringen i gang!!

Ta med deg alle dine medstudenter og søk som fadder i dag.Det å være fadder er et stort ansvar. Dine viktigste oppgaver er å være imøtekommende, inkluderende, vise ansvar og være et forbilde for de nye studentene.Dersom man ønsker å være fadder er man pliktet til å møte på et obligatorisk coaching kurs. Dette er for å forberede studentene på hva som er lov og ikke lov, forebygge uønskete hendelser, og få mer informasjon om hva man forplikter seg til som fadder. Mer informasjon vedrørende dato og klokkeslett kommer senere.Generell informasjon:

- GRUPPELEDER må sende inn søknad for ALLE i gruppen!

- Det er 3 faddere per gruppe.

- Du KAN søke selvom du ikke allerede har en faddergruppe.

- Søknadsfrist er onsdag 10. juni 23:59, søknader etter dette vil ikke bli mottatt.---------------------------------------------------

LINK TIL SØKNAD: shorturl.at/dgjo1

---------------------------------------------------

// EnglishThe buddy recruitment is finally open!!

Gather your fellow students and send an application today.Being a buddy is a great responsibility. Your main tasks as a buddy is to be including, welcoming, show responsibility, and be a role model for the new students.If you wish to be a buddy you are obligated to attend a motivation course. This is to make sure you are informed about the rules regarding the buddyrole, and to prevent unwanted or unexpected actions and situations. More information regarding dates will come shortly.General information:

- The group leader have to send in a application for rest of the group

- There are 3 buddies per group.

- You CAN apply for buddy even thought you are alone.

- Deadline: Wednesday 10. June 11:59 p.m., applications after this will not be reviewed.---------------------------------------------------

LINK TO APPLICATION FORM: shorturl.at/dgjo1

---------------------------------------------------