20. mars 2018 - 19:00 inntil 21:00
Del det på:

Åsblæst'n presenterer "Fantasia 2018" en FF-varieté | Studentsamfunnet i Ås | tysdag, 20. mars 2018

Åsblæst'ns årlige FF-varieté er et musikalsk innslag av Ås beste og eneste studentkorps. I år er det variert musikk, alt fra Harry Potter til militærmarsjer (og kanskje litt Disney..?), som blir fremført i Festsalen på Samfunnet den 20. mars klokka 19.

Det blir i god tradisjon et flott pauseinnslag fra S. Lærken og selvfølgelig gratis kake! Konserten er gratis og åpent for alle.

Bare fantasien setter grenser for hvor mye kake du kan spise :)

Åsblæst’ns yearly FF-varieté is a musical performance from Ås’ best and only student marching band. This year the music ranges from Harry Potter to military marches (and maybe some Disney…?) which will be performed in Festsalen on Samfunnet on 20th April at 19.

As tradition has it, there will be break entertainment from S. Lærken and of course free cake! The consert is free and open for everybody.

Only your own imagination can control how much cake you eat :)